Tasarım Nedir?

19 Şubat 2018
125 Paylaşım 489 Okunma

Tasarım; günümüzde oldukça sık kullanılan, etkileyici bir sözcüktür. Ama, ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmaz. Tasarım bir model, kalıp ya da süsleme yaparak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.

Elizebeth Adams Hurwitz kitabının başlığında bu sözcüğün kısa bir tanımını da yapar:

“Tasarım: Gerekli olanın araştırılması.”

Tasarım: “Ne zaman tanımlanmış bir amaç için bir şey yapıyorsak, o zaman tasarlıyoruz,” demektir. Başka bir deyimle ise; tasarım belli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir. Ünlü reklamcı İvan Chemayeff, tasarım zekâ ve sanatsal yeteneğin ortak bir ürünü olduğunu belirtmektedir.

Değişik disiplinlerde çalışan birçok tasarımcının mutlaka yaratıcı sanatçılar olmaları beklenmemelidir. Tasarım, çok kesin ama aynı zamanda da karmaşık yapıya sahiptir. Ancak bir planlamanın olduğu yerde bir tasarım olgusundan söz edilebilir. Örneğin; akşam yemeği için sofra hazırladığınızda sırada bile tasarımla ilgili bazı sorulara yanıt bulmak zorunda kalırız. Uygulamalı tasarım dalları üç ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar;

  • Endüstri Tasarımı
  • Çevre Tasarımı
  • Grafik Tasarımı

Endüstri Tasarımı, üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gereçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımcısı tarafından biçimlendirilmiştir.

Bu ürünlerin ambalajı ise çoğunlukla grafik tasarımın çalışma alanı içine girer. Çünkü her ambalaj, üç boyutlu hale getirilmeden önce iki boyutlu bir yüzey halinde tasarlanmak ve baskıya verilmek zorundadır. Endüstri tasarımcısı; kullanımı ve üretimi daha kolaylaştıracak yöntemleri araştırı, bunun yanı sıra dayanıklılık ve işlevselliği göz önünde bulundurur.

Çevre tasarımı ise bina, peyzaj ve iç mekân tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmak.

Grafik Tasarımcısı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından sorumludur. Afişler, logo, kurumsal kimlik, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımın etkinlik alanlarıdır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim gerekse estetik kaliteyi en üst seviyeye çıkartmaktır. Binalar, iç mekanlar, endüstri ürünleri ve görsel iletişim araçları önceden tasarlanmış olsunlar ya da olmasınlar, bizi herhangi bir biçimde etkilerler. Bu etki, olumlu ya da olumsuz da olabilir. Tasarım mesajının doğru ve etkili olabilmesi için tasarım ilkelerinin bilinmesi ve bu bilgilerin nasıl işleyeceğinin öğrenilmesi gereklidir.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız asla yayımlanmayacak.